Ja, her er den glædelige nyhed, at det ikke koster noget. I hvert fald ikke, hvis I har internet, og I kan lide at lytte til musikken på tjenester som eksempelvis YouTube eller andre lignende. Der findes naturligvis også andre steder, hvor det koster penge at streame, og hvis I bedre kan lide disse tjenester, er der ikke noget, der holder jer tilbage. I kan lytte til musikken på nettet, og det kan I, uanset hvor I er, og uanset hvem I er. Der er faktisk ingen begrænsninger, og det er noget af det, I kan glæde jer over.

Mange mennesker verden over streamer musik hver dag på nettet, og der er en grund til, at det er blevet så populært. Hvis I vil, kan I naturligvis også købe en CD med musikken, og den koster naturligvis lidt, men ikke mere end at I kan få råd til det. Det er naturligvis også fedt at have en CD med sit yndlingsband, så hvis I ønsker det, skal I endelig ikke holde jer tilbage. Mulighederne er heldigvis mange, og det er blot op til jer, hvad I bedst kan lide.

galore